Utmaningar och lösningar vid implementering av cobots

Kollaborativa robotar, eller cobots som de också kallas, har snabbt integrerats och blivit en stor del i den moderna tillverkningsindustrin. De här robotarna är speciellt utformade för att kunna samarbeta med mänskliga arbetare och på så sätt öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön på ett effektivt och säkert sätt. Det är därför inte konstigt att allt fler tillverkningsföretag väljer att använda cobots i sina verksamheter.

Trots alla fördelarna med kollaborativa robotar finns det även utmaningar vid implementering av teknologin på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Här kommer vi att gå igenom några av de huvudsakliga utmaningarna och erbjuda förslag på lösningar för att övervinna dem.

Utmaning 1: Arbetsmiljöanpassning

En av de första utmaningarna som du kommer stöta på vid implementeringen av cobots är att anpassa arbetsmiljön för att möjliggöra samarbete mellan människor och robotar. Det inkluderar bland annat att skapa ergonomiska arbetsstationer och säkerställa att era robotar och anställda har tillräckligt med utrymme för att röra sig fritt.

Lösning: Gör upp planer i förväg

För att lösa den här utmaningen behöver företaget undersöka och genomföra riskbedömningar och utvärderingar av arbetsplatsen i förväg. På så vis kan ni utforma arbetsplatsen så att robotar och människor kan arbeta sida vid sida på ett effektivt och säkert sätt.

Utmaning 2: Programmering och användarvänlighet

Cobots är ett otroligt bra hjälpmedel i alla produktioner, mycket tack vare deras förmåga att anpassa sig. Genom att programmera roboten korrekt kan företaget få den att utföra specifika arbetsuppgifter, samtidigt som den enkelt kan programmeras om för nya arbeten. För att utnyttja företagets cobots på bästa möjliga sätt behövs därför personer som är kompetenta inom programmering, vilket kan vara svårt.

Lösning: Investera i utbildning av personalen

Även om tillverkarna av cobots ständigt arbetar för att göra sina robotar mer användarvänliga krävs det ändå speciell kompetens för att kunna utnyttja robotens fulla potential. Därför bör alla företag som använder sig av cobots investera i utbildning för en eller flera anställda, så att kompetensen finns i företaget.

Utmaning 3: Kostnader

Cobots är en relativt ny och avancerad teknik, vilket gör att kostnaderna för att investera i tekniken kan vara hög. Investeringskostnaden avskräcker tyvärr många företag, speciellt små och medelstora, från att investera i och implementera cobots i sina verksamheter.

Lösning: Leasing av robotar

En bra lösning för företag som inte känner att de har kapitalet för att köpa in sina egna robotar är att leasa dem. Det minskar den initiala kapitalinvesteringen och gör det enklare för även mindre företag att dra nytta av cobots.

Om ni inte känner er trygga i att leasa cobots kan det hjälpa att räkna långsiktigt. Visst, det kostar mycket pengar att köpa in robotarna och implementera dem effektivt i verksamheten, men det kan det vara värt. Räkna på hur mycket mer kostnadseffektiva era processer blir och slå ut det på flera år framöver. Det kan svida i plånboken för stunden, men i det långa loppet kommer ni att tjäna pengar på det.